Naslovna O KSSR

O KSSR

od kssr

Karlovački savez sportske rekreacije (u daljnjem tekstu: Savez) je gradski sportski savez koji potiče, promiče i skrbi o sportsko rekreacijskoj djelatnosti na području grada Karlovca.

Savez djeluje pod nazivom: Karlovački savez sportske rekreacije Pored punog naziva Savez rabi i skraćeni naziv: KSSR.

Područje djelovanja Saveza je sport.

Ciljevi Saveza su djelovanje na:

– razvijanje i promicanje programa tjelesnih aktivnosti u cilju zaštite i unapređenja zdravlja građana;
– poticanje i skrb za stvaranje općih uvjeta za razvoj sportske rekreacije u Karlovcu
– razvijanje i promicanje međusobne suradnje udruženih članica i njihovih članova;
– sudjeluje u utvrđivanju politike razvoja sporta u Karlovcu;
– pridonositi razvoju i unapređenju međusobne suradnje udruženih organizacija i njihovih članova u
duhu "fair playa";
– djelovati na širenju olimpijskih ideala;
– promocija sporta i zdravog načina življenja;
– tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije;

Djelatnost Saveza u ispunjavanju navedenih ciljeva je:

– provoditi nacionalni program sporta i sportske rekreacije;
– organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja;
– planiranje i provedba godišnjih programa javnih potreba u sportu i u planiranju i provedbi godišnjih
nacionalnih programa u sportu;
– djelovati na razvoj i promicanje programa tjelesne aktivnosti i unapređenje kulture i kvalitete života;
– utvrđivanje kadrovskih i drugih uvjeta koje Savez mora ispunjavati za bavljenje sportskom rekreacijom;
– skrbiti i sudjelovati u unapređenju stručnog rada i osposobljavati stručne kadrove za potrebe
područja sportske rekreacije;
– djelovati na omasovljenju i unapređenju sportske rekreacije;
– organizirati i voditi velike priredbe i manifestacije državnog i međunarodnog značaja u području
sportske rekreacije;
– surađivati sa svim institucijama i organizacijama, koje posredno ili neposredno razvijaju sadržaje
sportske rekreacije;
– surađivanje sa srodnim sportskim i drugim srodnim organizacijama i savezima;
– surađivanje sa znanstvenim, obrazovnim i stručnim organizacijama u cilju primjene novih metoda i
oblika rada u sportskoj rekreaciji;
– organiziranje i provedba sportskih, plesnih i drugih sportskih aktivnosti u svrhu bavljenja sportom i
rekreacijom.
– organiziranje natjecanja i drugih priredbi u sportskoj rekreaciji;
– ostali sportsko rekreacijski programi;
– organizirati znanstveno-stručne konferencije, savjetovanja, tečajeve, seminare i druge vrste
osposobljavanja u području sportske rekreacije; – javljati se sa svojim programima na raspisane
natječaje;
– obavlja sve Zakonom o sportu i drugim propisima;
– ustrojava i vodi registar stručnih kadrova;
– organiziranje i provođenje treninga i susreta rekreacijskog i sportskog karaktera;
– organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja;
– organiziranje sportskih i edukativnih projekata, kampova i manifestacija za poticanje bavljenja sportom
i tjelesnim vježbanjem;
– djelovati na popularizaciji, potrebi i unapređenju sportske rekreacije kod svih kategorija stanovništva,
putem javnih tiskovina i elektronskim medijima. Savez sukladno ciljevima djeluje na području sporta.