Naslovna GODIŠNJI PLAN RADA

GODIŠNJI PLAN RADA

od kssr
  • 1. Festival rekreativnog sporta koji se održava 18.09.2021.

Predsjednica
Marina Capan

ZBOG COVID 19 EPIDEMIOLOŠKIH MJERA KARLOVAČKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE U 2020. GODINI NEMA PROGRAMA.

Predsjednica
Marina Capan

Karlovački savez sportske rekreacije u svom djelovanju usklađuje aktivnosti svojih članica, potiče i promiče sportsku rekreaciju. Ciljevi i djelatnost Karlovačkog saveza sportske rekreacije utvrđeni su na osnovi Statuta Karlovačkog saveza sportske rekreacije, a koji je usklađen sa Zakonom o sportu Republike Hrvatske.

S obzirom da sama djelatnost Karlovačkog saveza sportske rekreacije proizlazi iz Zakona o sportu, temeljnih ciljeva te zadaća i poslova koje su joj povjerile članice, Karlovački savez sportske rekreacije je, stoga, u svom djelokrugu, a putem svojih programskih manifestacija i aktivnosti, osobito vodio računa da ispuni osnovne ciljeve svoje djelatnosti: razvijanje i promicanje programa tjelesnih aktivnosti u cilju zaštite i unapređenja zdravlja građana, poticanje i skrb za stvaranje općih uvjeta za razvoj sportske rekreacije u Karlovcu, razvijanje i promicanje međusobne suradnje udruženih članica i njihovih članova te sudjeluje u utvrđivanju politike razvoja sporta u Karlovcu, pridonositi razvoju i unapređenju međusobne suradnje udruženih organizacija i njihovih članova u duhu “fair playa”, djelovati na širenju olimpijskih ideala, promocija sporta i zdravog načina življenja, tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije.

KSSR planira prethodno navedene ciljeve ostvariti putem održavanja slijedećih manifestacija i aktivnosti:

SPORSKE MANIFESTACIJE- promoviranje sportske rekreacije

Organizacija manifestacija za promociju i predstavljanje klubova sa rekreativnim sadržajem te edukativnih savjetovanja i predavanja za građane radi omasovljenja i unapređenja sportske rekreacije.

1. Karlovački festival sportske rekreacije,
2. Obilježavanje HOD,
3. BEACTIVE – Europski tjedan sporta,
4. Organiziranje savjetovanja – Doping u sportskoj rekreaciji,
5. Organiziranje savjetovanja – Pravilna prehrana u sportskoj rekreaciji,
6. Organiziranje savjetovanja – Preventivom protiv ozljeda,
7. Organiziranje savjetovanja – Kako se oporaviti nakon ozljede.

OMOGUĆITI PROVOĐENJE ORGANIZIRANE SPORTSKE REKREACIJE

1. Osposobljavanje sadašnjih sportskih trenera u klubovima – osigurati financijska sredstva za stručno osposobljavanje sadašnjih voditelja sportske rekreacije u klubovima.
2. Stručno osposobljavanje novih voditelja sportske rekreacije i uvođenje u rad – osigurati financijska sredstva za stručno osposobljavanje novih voditelja sportske rekreacije u klubovima

INFORMIRANJE I ANIMACIJA GRAĐANA

– Izrada brošure Vodič kroz sportsku rekreaciju Grada Karlovac sa popisom svih sportsko rekreacijskih klubova i sportskih objekata za rekreaciju,
– oglašavanje rekreacijskih manifestacija i sadržaja kroz medije,
– suradnju sa Turističkom zajednicom na boljem promoviranju sportskih i rekreativnih sadržaja te rada i manifestacija klubova,
– putem aplikacije KAMO Karlovac oglašavati sportsko rekreativne manifestacije,
– putem Info stupa KŠZ-a oglašavati sportsko rekreativne manifestacije.

DOMAĆI STRUČNI SKUPOVI (KONFERENCIJE, KONGRESI I SAVJETOVANJA)

Kroz domaće stručne skupove (edukacijama) unaprijediti upravljačke i organizacijske kapacitete Karlovačkog saveza za sportsku rekreaciju edukacijama.

– prema pismenim obavijestima ili pozivima o raznim stručnim skupovima upućenih na adresu Saveza razmotrit će se mogućnosti i potreba da predstavnici Saveza sudjeluju na njima.

OSNIVANJE ŽUPANIJSKIH SAVEZA SPORTSKE REKREACIJE

– tijekom godine sudjelovati u poticanju osnivanja novih gradskih Saveza sportske rekreacije u Karlovačkoj županiji te razmotriti mogućnosti osnivanja Županijskog saveza sportske rekreacije.

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA SAVEZA

– tijekom 2019.godine planiraju se prema potrebi i mogućnostima održati najmanje 4 redovne sjednice, kao i sjednice sazvane putem telefona ili e-maila. Sjednice su planirane u mjesecu veljači, svibnju , rujnu, listopadu 2019. godine.

SJEDNICE SKUPŠTINE SAVEZA

– tijekom 2019. godine planiraju se prema potrebi i mogućnostima održati najmanje 2 redovne sjednice. Sjednice su planirane u mjesecu ožujku i studenom 2019. godine.

ZAKLJUČAK

Cjelokupna sportska i sportsko rekreacijska djelatnost usmjerena je prema primjeni zakonske regulative i provođenju pripadajućih zakona u sportskim udrugama kao i institucijama koje se bave sportsko rekreacijskom i sportskom djelatnošću.

Karlovački savez sportske rekreacije kao krovna udruga za rekreacijski sport član je Karlovačke športske zajednice te će temeljem Operativnog plana Strategije razvoja sporta Grada Karlovaca  2018.-2020. godine uključit se u plan mjera i aktivnosti provedbe istog.

Karlovački savez sportske rekreacije planira najvećim dijelom biti financiran iz proračuna, putem Javnog poziva, te će, sukladno tome, a temeljem Zakona o sportu, Zakona o udrugama, te Statuta Karlovačkog saveza sportske rekreacije provoditi planom i programom navedene manifestacije i aktivnosti.

Namjensko korištenje i utrošak proračunskih i vlastitih sredstava (članarine, kotizacije, itd.) kontrolirat će Nadzorni odbor Saveza.

U narednoj ali i u budućim godinama Savez očekuju značajnije promjene u smislu potenciranja sportsko rekreacijskih aktivnosti kao prevencije zdravlja.

Za provedbu Programa u 2019. godini zahvaljujemo se Karlovačkoj športskoj zajednici, Gradu Karlovcu te stalnim i potencijalnim sponzorima koji će nam omogućiti da provedemo programske aktivnosti Saveza, a sve u cilju poticanja i promicanja sportske rekreacije u svrhu očuvanja zdravlja građana u Gradu Karlovcu.

Karlovac, 16.12.2018.

Predsjednica
Marina Capan